THỨ NĂM TUẦN 32 TN

“Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông…” (Lc 17, 20-25)

   1/ Người đời thường thấy một triều đại bắt đầu bằng việc lên ngôi trong vinh hoa rực rỡ...

   2/ Triều đại Thiên Chúa không như thế: âm thầm, kín đáo như nắm men thấm dần vào bột... làm cho thùng bột dậy men...

   3/ Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Chúa Giêsu muốn nói Ngài chính là Triều đại Thiên Chúa, lời dạy của Ngài là Hiến pháp Nước Trời, Ngài chính là Vua Nước Trời... (họ không nhận ra điều này nên cứ chờ đợi Chúa đến... cho tới nay người Do Thái vẫn tới chân bức tường than khóc, xây từ thời Salômôn để khóc than chờ Đấng Cứu Thế đến...)

   4/ Họ không tin vào Chúa Giêsu thì sẽ chẳng bao giờ được thấy Nước Thiên Chúa, chỉ thấy những kẻ lừa dối đến bảo rằng Đức Kitô ở đây, Đức Kitô ở kia... Đi theo chúng là lầm lạc và hư mất.

   5/ Muốn hưởng niềm vui của Triều đại Thiên Chúa, thì trước hết phải đón nhận cuộc khổ nạn của Người và chờ đợi Người lại đến trong vinh quang.

   Xin cho chúng con can đảm vác Thánh giá đi theo Chúa (giữ các điều răn, làm lành lánh dữ) để được chia phần vinh quang phục sinh của Chúa.

   “Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta sẽ cùng sống lại với Người. Nếu ta cùng chịu khổ với Người ta sẽ được thống trị với Người” (2 Tm 2, 11).

***********

 “Con hãy nhớ rằng Đức Kitô đã phục sinh từ trong cõi chết...” (K. Long).


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo