THỨ NĂM TUẦN 4 TN

 

 

Bài suy niệm 1:

 “Các ông được Chúa sai đi rao giảng, kêu gọi người ta sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều bệnh nhân và chữa họ khỏi bệnh”. (Mc 6, 7-13)

   1/ Chúa chọn 12 tông đồ, ban quyền trừ quỷ và sai các ông đi với lời căn dặn: không mang bao bị, lương thực, tiền nong…

   2/ Các ông chỉ làm 3 việc:

- Kêu gọi người ta sám hối, tin nhận Chúa Giêsu.

- Trừ quỷ.

- Xức dầu chữa lành các bệnh nhân.

   3/ Tóm lại là giúp đỡ người ta phần hồn, phần xác.

- Phần hồn: giúp người ta loại bỏ những gì xấu xa, tội lỗi, đam mê xấu, tham sân si… Đón nhận Tin Mừng và sống lý tưởng Tin Mừng.

- Phần xác: Giúp đỡ mọi người theo tinh thần 14 mối thương người.

   4/ Ngày nay Chúa cũng sai chúng ta đi làm công tác như trên. Muốn thành công, chúng ta phải tuyệt đối giữ nguyên tắc Chúa đã ra: Chỉ vì phần rỗi anh chị em, vì nước trời, vì yêu mến Chúa, chứ không vì lợi lộc, danh vọng, địa vị ở đời này. Ai làm việc tông đồ mà có ý kiếm tiền thì thất bại 100%.và sẽ làm ố danh Chúa.

            ***********

Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới… (Nguyễn Duy)

 

 

Bài suy niệm 2:

 “Người chỉ thị cho các ông không được mang gì … không mang lương thực bao bị, tiền giắt lưng…”

   1/ “Bản chất của giáo hội lữ hành là truyền giáo” (AD Gentes chương 1 số 2).

   Truyền giáo như nhịp đập của trái tim, ngưng đập thì chết.

   2/ Xưa Chúa sai các tông đồ đi truyền giáo thế nào thì ngày nay Chúa và Hội Thánh cũng sai mọi tín hữu đi loan báo Tin Mừng như vậy. (việc truyền giáo phải được sai đi… các Linh mục về nhận xứ phải có Bài sai = giấy chứng nhận của giám mục bản quyền… tín hữu đi công tác tông đồ thì Cha Sở sai đi… Ai đến với chúng ta, thuyết pháp này nọ… ta phải hỏi xem ai sai họ đến?… và cảnh giác một là lừa tiền hai là tuyên truyền sai lạc…)

   3/ Làm công tác loan báo Tin Mừng thì phải phó thác cho Chúa... Làm việc vô tư… nếu còn vương vấn chuyện cơm áo gạo tiền… thì thất bại là chắc.

   4/ Việc truyền giáo còn đòi hỏi người làm công tác phải có đời sống tốt, thể hiện qua việc bác ái… “Hãy trừ quỷ và chữa lành bệnh tật cho dân”. Thiếu tế nhị, công bình, bác ái… thì chỉ làm cho người ta ghét đạo thôi.

***********

Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới… (Lm Nguyễn Duy)


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo