THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH

 

 

 “Thưa Ngài! Nếu Ngài muốn,
Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Lc 5, 12- 16)

   1/ Người bệnh phong rất khiêm tốn, anh tiến đến “bái lạy Chúa Giêsu”.

   2/ Lời cầu xin của anh “rất dễ thương” nói lên lòng tin tưởng, phó thác hoàn toàn: “nếu Ngài muốn”.

   3/ Dĩ nhiên phải hiểu rằng nếu Chúa không muốn, thì anh cũng vui lòng chấp nhận bệnh tật, không kêu ca oán trách Chúa.

   4/ Thái độ và lời cầu xin của anh chứng tỏ anh xin theo ý Chúa chứ không theo ý của anh.

   5/ Ai trong chúng ta cũng xin Chúa nhiều điều… thường thì chúng ta cứ muốn Chúa theo ý ta chứ không phải ta theo ý Chúa. Chúa chậm ban ơn hay đã ban ơn khác lớn hơn mà chúng ta không nhận ra, chúng ta lại mất kiên nhẫn, chán nản, kiêu ngạo kêu trách Chúa, kể lể công lao giữ đạo… mà Chúa chẳng thương…

   6/ Hãy học gương Chúa Giêsu: Nếu có thể được thì xin cất chén đắng khỏi con nhưng xin theo ý Cha, đừng theo ý con (Mt 26, 39).

   Cũng phải học gương người bệnh phong này: “Lạy Ngài! Nếu Ngài muốn, Ngài có thể cho con được sạch”.

   Hãy cầu xin như Chúa Giêsu dạy “Vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời…” Amen.

            ***********

Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng hôm qua, hôm nay và ngày mai… (Mi Trầm)


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo