THỨ SÁU TUẦN 21 TN

 

“... Sợ không đủ cho chúng em và các chị.
Các chị ra hàng mà mua thì tốt hơn” (Mt 25, 1-13)

   1/ Mười cô được chọn chắc là tương đồng với nhau nhiều điểm:

- Tuổi tác, ngoại hình, y phục... giống nhau “kẻ tám lạng, người nửa cân”... các cô đều nổi trội trong đám cưới.

- Mỗi cô còn được giao chiếc đèn y như nhau... để đi đón chàng rể (việc đón rể diễn ra ban đêm như phong tục nhiều nước phương đông).

- Vì chàng rể tới muộn nên các cô đều thiếp ngủ cả.. (cũng giống nhau).

   2/ Các cô chỉ khác nhau khi tỉnh dậy:

- 5 cô có sẵn dầu đã mang theo thì châm dầu vào đèn... và thắp sáng lên...

- 5 cô không mang dầu theo thì hốt hoảng, không biết tính sao...

   3/ Xin được chia sẻ dầu thì được trả lời: “E không đủ cho chúng em và các chị. Các chị ra hàng mua thì hơn”.

   4/ Đang khi các cô kia tìm dầu thì chàng rể đến, 5 cô có đèn cháy sáng theo chàng rể vào phòng tiệc và cửa đóng lại.

   5/ Sau cùng 5 cô kia cũng đến kêu cửa nhưng được trả lời là: “Không biết các cô”.

   6/ Ý nghĩa dụ ngôn:

- ĐènĐức tin, là Tin mừng, là đạo lý... được ban cho mọi người.

- DầuƠn Thánh của Chúa (danh nghĩa Con Chúa khi người ta sạch tội trọng) và các nhân đức, các việc lành..

- Chàng rể đến muộn... Chúa gọi bất ngờ... Phải ra trình diện.

- Không nhường dầu không phải độc ác... mà vì ân sủng, đức tin, các việc lành... là phần riêng của mỗi người. không nhường được (mỗi người chỉ có 1 linh hồn, một phần rỗi, không ai nhường cho ai được).

- Cửa đóng lại: Chết chỉ một lần, cơ hội cứu rỗi cũng chỉ có một. Ai lỡ hẹn là lỡ luôn, không còn cơ hội làm lại.

   Chính vì thế Chúa bảo: “Các con phải sẵn sàng luôn vì các con không biết ngày nào, giờ nào”.

***********

Xin cho chúng con bằng mọi giá giữ lấy linh hồn, chứ được cả thế gian mà mất linh hồn thì uổng quá!


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo