THỨ SÁU TUẦN 24 Thường niên

“Các bà cùng đi với Chúa Giêsu và nhóm 12.
Các bà đã lấy của cải mình mà giúp đỡ các Ngài” (Lc 8, 1-3)

   1/ Các bà đây không phải nhóm nữ tông đồ, mà là những người tin Chúa, theo đường lối Chúa. Việc đồng hành với Chúa và các môn đệ chỉ có tính nhất thời “chốc lát và một đoạn đường” mà thôi.

   2/ Tuy nhiên theo giáo lý, đường lối, chủ trương của Chúa thì suốt cả cuộc đờI như chúng ta thấy các tác giả Tin mừng tường thuật.: “Cùng đi với ông Giosep (đến an táng Chúa) có những người phụ nữ đã theo Đức Giêsu từ Galilê, các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xác Người được đặt như thế nào” (Lc 23, 55).

   3/ Thành phần các bà:

- Một số người tội lỗi, bị quỷ ám... nặng tới mức 7 quỷ nữa... nhờ tin vào Chúa Giêsu, họ đã được chữa lành... Điều này nói lên rằng Chúa mời gọi mọi người vào làm việc Nước Trời kể cả kẻ tội lỗi... Có thiện chí là được.

- Một số thuộc lớp quý tộc, giầu có: Bà Gioana vợ ông Khuda, quản lý của vua Hêrôđê; Bà Suzanna và nhiều bà khác... Người giầu mà tin Chúa thì cũng dễ vào Nước Trời (đâu có khó như con lạc đà chui qua lỗ kim đâu).

   4/ Việc làm của các bà: Ủng hộ Chúa, tuyên truyền cho Chúa, gắn bó, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với Chúa và các môn đệ Chúa; đóng góp cả vật chất cho Chúa và các môn đệ Chúa sau này nữa... Nghĩa là các bà sống vì Chúa và vì Nước trời: “Phàm ai bỏ mọi sự vì Thầy và vì Nước Thiên Chúa thì sẽ được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu đời sau (Lc 18, 29).

            ***********

Xin các bà cho chúng con theo với. Amen.


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo