THỨ SÁU TUẦN 25 TN

“Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” (Lc 9, 18-22)

                1/ Các con bảo Thầy là ai? Điều này mới quan trọng còn thiên hạ bảo thầy là ai chẳng quan trọng mấy.

  2/ Trả lời trúng tức là đã biết Thầy và nhận ra mối tương quan giữa Thầy và mình, giữa mình và Thầy. Thầy làm gì cho mình và mình phải làm gì cho Thầy.

3/ Dư luận của dân chúng không chính xác. Phêrô và anh em tông đồ mới biết rõ Thầy chính là Đấng Cứu Thế muôn dân đợi trông để được giải thoát. Mình được vinh dự cộng tác với Thầy.

  4/ Tại sao Chúa cấm các ông rao báo về thân thế Chúa? - Đây thuộc “Bí mật hay Mầu Nhiệm Thiên Sai” chỉ được mặc khải đúng thời, đúng lúc trong chương trình cứu độ của Chúa.

  5/ Mầu nhiệm cứu độ được hé mở một tí khi lần thứ nhất Chúa loan báo cuộc khổ nạn (các ông chẳng hiểu gì).

  6/ Trong lần tông du mục vụ tới Philippines, một người trẻ đã hỏi Đức GH. Gioan Phaolô 2 “Đối với Đức Thánh Cha, Chúa Giêsu là ai?” Đức Giáo Hoàng trả lời tức khắc: “Ngài là Đấng đã yêu tôi và nộp mình vì tôi”  (Gl 2, 20) (Chúa phải cho ĐGH điểm 10).

  Ngày nay Chúa cũng hỏi bạn và tôi: “Còn các con bảo Thầy là ai?”. Trả lời đúng là đã xác định được hướng đi và đích đến của đời mình.

***********

 “Chúa là tình yêu Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đầy. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban Con Một cho trần thế. Ðể đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người, Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an.

          Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa yêu thương ta. Dù rằng đất trời mãi đổi thay nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời”.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo