THỨ SÁU TUẦN 34 TN

“Trời đất sẽ qua đi nhưng
lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21, 29-33)

   1/ Những ngày cuối năm phụng vụ, Chúa Giêsu nhấn mạnh về ngày cánh chung, dọn lòng chúng ta chờ đón Chúa ngự đến thế gian lần thứ hai.

   2/ Dụ ngôn Cây vả: sau khi thay lá, các chồi non đâm ra xanh ngát... thì anh chị em biết rằng mùa hè đã đến.

   3/ Cũng vậy khi ta thấy xẩy ra những dấu hiệu về ngày tận thế mà Chúa đã nói trước thì phải biết ngày giờ đã gần.

   4/ Chúa xác quyết: “Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự ấy (Chúa đã tiên báo) xẨy ra”.

   5/ “Trời đất sẽ qua đi nhưng Lời Chúa sẽ chẳng qua đâu” (Muôn đời tồn tại và chính xác).

   Lạy Chúa Giêsu là “Lời Toàn Năng” của Chúa Cha. Chúa Cha đã dùng “lời” mà tạo thành trời đất muôn vật. Con tin lời toàn năng của Chúa nguyện sống Lời Chúa dù phải chấp nhận thiệt thòi (ở đời này).

***********

Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy với, Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai (Ng. Duy).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo