THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH

“Nếu quả là Thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy... Chúa bảo: Cứ đến.
Ông Phêrô từ thuyền bước xuống  đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu... nhưng thấy gió thổi mạnh, ông sợ... và chìm xuống... ” (Mc 6, 45- 52)

   1/ Đi trên mặt nước? Từ tạo thiên lập địa tới nay và từ nay tới tận thế chẳng ai đi được vì nó hoàn toàn trái luật tự nhiên (Phải nhẹ hơn nước thì mới nổi còn nặng hơn nước là phải chìm).

   2/ Chúa Giêsu đã đi trên mặt nước có sóng có gió nữa. Cả 12 ông với 24 con mắt đều thấy. Không thể tin được nên dù nhóm đông 12 người thuyền chài lực lưỡng, các ông cũng la hoảng ma kìa!

   3/ Chúa trấn an: “Thầy đây, đng s.”... Ông Phêrô mới trắc nghiệm: “Nếu là thầy...

   4/ Phêrô đã chìm vì sợ tức là vì Yếu Đức Tin chứ không phải vì Chúa không có khả năng... bằng chứng là ông đã bước xuống và đi được ít bước đến với Chúa..Thấy gió to ông sợ một tí (Không vững tin) và chìm xuống... may mà còn kịp kêu Thầy cứu... (Lấy lại niềm tin).

   4/ Nhận định:

   a/ Chúa Giêsu làm chủ thiên nhiên, bắt định luật thiên nhiên vĩnh cửu phải thay đổi theo ý Chúa, phục vụ công trình của Chúa...

   b/ Chỉ có Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, thiên nhiên mới làm chủ được nó. Chúa Giêsu đã chứng tỏ Ngài làm chủ thiên nhiên nên Ngài phải là Thiên Chúa, Vua Vũ Trụ.

   c/ Chúa Giêsu không bao giờ đáp lại thách thức của loài người: Các luật sỹ xin một dấu lạ... Chúa không cho. Vua Hêrôđê muốn xem vài phép lạ... Chúa không cho... Người Do Thái thách Chúa xuống khỏi thập giá để họ tin... Chúa không xuống... Đối với Chúa phải tin tuyệt đối. có thế thôi.

   d/ Vậy mà Chúa Giêsu đáp lại yêu cầu của Phêrô cũng như của Tôma... cho thấy Chúa yêu môn đệ dường nào! Và muốn các ông trở thành chứng nhân bất tử cho Ngài.

   e/ Dù hoàn cảnh nào đi nữa, có chết đi nữa... hãy nhớ Lời Chúa: “Có Thầy đây, đừng sợ”. Để vững tinkhông bao giờ tuyệt vọng: “In Te, Domine Speravi, Non Confundar In Aeternum” (nơi Ngài con trông cậy, con sẽ không thất vọng bao giờ) (Đn 3, 40).

            ***********

Lạy Chúa Giêsu! chúng con chẳng được đi trên nước... chẳng được xỏ ngón tay vào lỗ đinh... chẳng được nhìn thấy CHÚA dù chỉ một lần... Nhưng chúng con vững tin Ngài là cứu Chúa của chúng conchúng con sẽ làm chứng cho Chúa bằng cả cuộc đời.

Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối... Tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân... Tin hay không tin, đời sáng ngời hay mù tối... Tin hay không tin, nay quyết định cho đời tôi... (Ng. Hữu).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo