THỨ TƯ TUẦN 19 Thường niên

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội
thì anh hãy đi sửa lỗi cho nó...” (Mt 18, 15-20)

   1/ Sửa lỗi anh em là việc rất tế nhị và rất khó... vì ai cũng dư tự ái mà thiếu khiêm nhường, hơn nữa người sửa lỗi cũng chẳng hoàn hảo và cũng thừa thái độ “lên lớp” mà thiếu tế nhị, tâm lý và chân thành.

   2/ Sửa lỗi anh em là lệnh của Chúa, không phải là chuyện “nhiệm ý” muốn thì làm, không muốn thì thôi, chẳng hệ gì.

   Tiên tri Êdêkien đã viết: “Nếu kẻ công chính bỏ đàng công chính mà làm điều gian ác... Nó sẽ phải chết và vì ngươi không báo cho nó... Nên Ta sẽ đòi nơi ngươi nợ máu nó. ngược lại, nếu ngươi báo cho nó biết mà nó không làm điều gian ác nữa... Thì nó sẽ được sống còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình” (Ed 3, 20-21).

   3/ Làm thế nào đây? Cứ theo Lời Chúa dạy:

- Thật kín đáo: “Một mình ngươi với nó thôi” (dĩ nhiên tế nhị, khiêm tốn, thân tình tối đa).

- Nếu không có hiệu quả thì đem theo hai ba bạn thân... mỗi người nói cho một tiếng...

- Nếu nó cố chấp thì hãy trình cha sở... xin ngài giúp đỡ...

   4/ Trong khi thi hành công tác động viên anh chị em, ta phải cầu nguyện thật nhiều cho họ, kêu mời mọi người dâng hi sinh cầu cho họ vì: “Nơi nào có hai, ba người họp nhau cầu nguyện thì có Thầy ở giữa họ”.

   5/ Câu chuyện tiên tri Natan đến nhắc Vua Đavit về tội ngoại tình và sát nhân ... Tiên tri đã rất tâm lý, kể cho vua một câu chuyện bất công khiến vua nổi giận lên án kẻ gây ra bất công đó... Natan mới cho Vua hay kẻ vua lên án đó lại chính là Đức Vua... Vua Đavít đã sấp mình xuống đất ăn năn sám hối... Natan đã “lợi được 1 người bạn” (2 Sm 12, 1-15).

   6/ Người làm công tác chấn chỉnh anh em theo lệnh Chúa... cũng phải sẵn sàng chấp nhận số phận của ông Gioan tẩy giả, rất bi đát nhưng cũng rất vinh quang.

***********

Xin cho chúng con biết khiêm tốn và khôn ngoan theo đường lối của Chúa Giêsu. Amen.

 


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo