THỨ TƯ TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

“Ai có sẽ được cho thêm và họ
sẽ dư dật còn ai không có thì
ngay cái nó đang có cũng bị lấy đi” (Lc 19, 11-28)

   1/ Mỗi người cũng được Chúa trao nhiều nén vàng: thể xác, linh hồn, khả năng, của cải vật chất và tinh thần... đều là những nén vàng Chúa trao. Ta có bổn phận phát huy, sinh lãi cho Chúa.

   2/ Làm lãi nhiều thì được thưởng nhiều, làm lãi ít thì được thưởng ít, còn vốn nhưng không có lãi tức là lười biếng không làm việc thì bị thu lại và chịu phạt.

   3/ Càng sinh lãi nhiều tức là xoay sở, làm việc nhiều và hiệu quả... thì càng được Chúa cấp vốn thêm...

   4/ Gương Chúa Giêsu từ tấm bé đã chăm chỉ làm việc nơi xưởng mộc của thánh Giuse... khi đi rao giảng, Chúa làm việc không ngừng... đến nỗi chẳng còn giờ ăn uống, nghỉ ngơi: “Về tới nhà là đám đông kéo đến thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được” (Mc 3, 20).

   Người ta báo cho Chúa Giêsu rằng Hêrôđê tìm giết Chúa. Chúa nói: “Các ông hãy đi nói với con cáo thế này: Hôm nay, ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất... Tuy nhiên hôm nay, ngày mai và ngày mốt tôi phải tiếp tục đi” (rao giảng) (Lc 13, 32-33).

            Xin cho chúng con noi gương Chúa, tận dụng thời giờ và mọi tài sản tinh thần, vật chất cùng mọi cơ hội để làm việc sinh lãi cho Chúa. Amen.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo