ĐỌC SUY NIỆM lỜI CHÚA MỖI NGÀY

THỨ NĂM TUẦN 9 TN

(Mc 12, 28-34)

“Chẳng có điều răn nào khác trọng hơn
hai điều đó” (Mến Chúa -  Yêu Người)

   1/ Chúa bảo chàng thanh niên hỏi cách vào Nước Trời: “Muốn vào Nước Trời thì hãy giữ các điều răn” (Mt 19, 17) mà: “Mười Ðiều răn ấy tóm về hai này mà chớ: Trước kính mến một Ðức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như Mình Ta vậy. Amen”.

  2/ Ông kinh sư được Chúa xác nhận là trả lời đúng… nhưng Ngài thêm: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa nữa” (không còn xa có nghĩa là chưa gần, chưa ở trong Nước Thiên Chúa).

  3/ Điều còn thiếu nơi ông kinh sư này chính là ông chưa đón nhận Tin Mừng Chúa Giêsu đem lại, ông chưa theo Chúa.

          ***********

Lạy Chúa! chúng con cám ơn Chúa đã cho chúng con biết và theo Ðức Giêsu Kitô. Xin cho chúng con mãi mãi gắn bó với Người để bây giờ và mai sau chúng con được ở trong Nước Trời.

 

THỨ BA NGÀY 31 THÁNG 05 - Lễ Ðức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave

(Lc 1, 39-56) “Em thật có phúc vì đã tin rằngChúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”    1/ Bà có phúc hơn mọi người nữ và hơn hết mọi người vì bà đã tin. Sau này Chúa cũng đã xác nhận: “Phúc thay kẻ không thấy mà tin.”    2/ Đức tin của Mẹ mạnh hơn cả Đức tin của Tổ phụ Abraham. Tổ phụ trông…

THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH

(Ga 16, 29-33) “Trong thế gian, anh chị em sẽ phảigian nan khốn khó nhưng can đảm lên!Thầy đã thắng thế gian”    1/ “Trong thế gian” có thể hiểu là không gian chúng ta đang sống. Cũng có thể hiểu là những con người, những thế lực thù địch của Chúa Giêsu đang vây quanh chúng ta.    2/ “Thắng thế gian”…

CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH, LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NĂM C

(Lc 24, 46-53) “Thầy sai đến với các con Đấng Cha đã hứa, vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao  ban xuống...”    1/ Thời gian từ khi Chúa Phục Sinh cho đến lúc Thăng Thiên chỉ có sách Tông Đồ Công Vụ xác định 40 ngày, ngược lại Tin Mừng theo Thánh Maccô và Luca…

THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH

(Ga 16, 23-28) “Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian, nay Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha”    1/ Chúa Giêsu là con yêu dấu của Cha, Người “đi đến nơi về đến chốn”.    2/ Chúng ta từ đâu mà đến? - Rất nhiều người không biết nguồn gốc của mình từ đâu: - Do con khỉ mà ra. (những người…

THỨ SÁU TUẦN 6 PHỤC SINH

(Ga 16, 20-23) “Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em, anh em sẽ khóc lóc và than van còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”    1/ Có sự đối nghịch giữa con cái Chúa và thế gian. Luôn có một tỷ lệ nghịch.    2/ Con…

THỨ NĂM TUẦN 6 PHỤC SINH

(Ga 16, 16-20) “Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ:Ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy,rồi ít lâu nữa anh em lại thấy Thầy”    1/ Ít lâu nữa không thấy Thầy… Chúa có ý nói: - Người sắp ra đi chịu nạn chịu chết, chịu mai táng trong lòng đất. (không thấy Thầy nữa) - Người sẽ về trời với Cha (không…

THỨ TƯ TUẦN 6 PHỤC SINH

(Ga 16, 12-15) Chúa Giêsu dậy cho chúng ta biết vềChúa Thánh Thần. Người là Thần chân lý,là Ngôi Ba, Đồng Bản Thể với Chúa Cha và Chúa Con. Ba Ngôi bằng nhau không hơn, kém.    1/ Thần khí sự thật, dẫn anh chị em vào sự thật vẹn toàn.    Không có Thánh Thần hướng dẫn, chẳng ai hiểu đúng Thánh Kinh (sự…

THỨ BA TUẦN 6 PHỤC SINH

(Ga 16, 5-11) “Khi Thánh Thần đến, người sẽ chứng minh rằngthế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chínhvà việc xét xử…”    1/ Thế gian sai lầm về tội lỗi vì chúng không tin vào Chúa. Chúa Giêsu mới là tiêu chuẩn của Lề Luật. Không tin vào Chúa là xét xử lệch chuẩn: Cái có tội thì lại cho là vô tội.…

THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH

(Ga 15,26 - 16,4) “…Sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi họ không biết Cha, cũng không biết Thầy”.    1/ “Biết Cha và biết Thầy” là cực kì quan trọng: “Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa chân thật và duy nhất và nhận biết Đấng Cha…

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM C

(Ga 14, 23-29) “Thầy đi về cùng Chabởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy” 1/ Giáo lý dậy: Ba Ngôi bằng nhau, không ngôi nào hơn, ngôi nào kém. Ở đây Chúa Giêsu lại bảo: “Cha cao trọng hơn Thầy” Hiểu thế nào ?    2/ Ở chỗ này Chúa Giêsu nói trong tư cách là Ngôi Hai nhập thể làm Người. (có yếu tố loài người…

THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH

(Ga 15, 18-21) “Anh chị em không thuộc về thế gian,vì Thầy đã chọn anh chị em và tách ra khỏithế gian nên thế gian ghét anh chị em”    1/ Chúa Giêsu mặc xác phàm sống giữa chúng ta trên thế gian mà Ngài lại nói Ngài không thuộc về thế gian. Thế gian ở đây có nghĩa gì?    2/ Chắc chắn không phải không…

THỨ SÁU TUẦN 5 PHỤC SINH

(Ga 15, 12-17) “Điều răn mới Thầy ban cho anh chị emlà anh chị em hãy thương yêu nhau như chính Thầy đã yêu thương anh chị em”.    1/ Đạo Môsê đã có Luật Yêu Thương: “Anh em đã nghe luật dậy rằng hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù” (Mt 5, 43).    2/ Đạo Mới của Chúa Giêsu có Điều răn mới. mới ở chỗ: -…

THỨ NĂM TUẦN 5 PHỤC SINH

(Ga 15, 9-1) “Nếu anh chị em giữ các điều răn của Thầy thì anh chị em ở lại trong tình yêu của Thầy… Và niềm vui của anh chị em sẽ nên trọn vẹn”    1/ Điểm chính yếu của người có đạo Chúa không phải là chỉ làm vài việc bề ngoài như chúa nhật thì đi xem lễ, tối sớm thì đọc kinh lần hạt, ngày chay thì…

THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH

(Ga 15, 1-8) “Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh trái thì Người chặt đi còn cành nào sinh hoa trái thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều trái hơn.    1/ Cành gắn kiền với cây mà không sinh trái là hình ảnh những người đã được rửa tội nhưng sống…

THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH

(Ga 14, 27-31) “Thầy đi về cùng Chabởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy”    1/ Giáo lý dậy: Ba Ngôi bằng nhau, không ngôi nào hơn, ngôi nào kém. Ở đây Chúa Giêsu lại bảo: “Cha cao trọng hơn Thầy” Hiểu thế nào ?    2/ Ở chỗ này Chúa Giêsu nói trong tư cách là Ngôi Hai nhập thể làm Người. (có yếu tố loài…

© Copyright 2019-2022 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo