ĐỌC SUY NIỆM lỜI CHÚA MỖI NGÀY

THỨ NĂM TUẦN 9 TN

(Mc 12, 28-34)

“Chẳng có điều răn nào khác trọng hơn
hai điều đó” (Mến Chúa -  Yêu Người)

   1/ Chúa bảo chàng thanh niên hỏi cách vào Nước Trời: “Muốn vào Nước Trời thì hãy giữ các điều răn” (Mt 19, 17) mà: “Mười Ðiều răn ấy tóm về hai này mà chớ: Trước kính mến một Ðức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như Mình Ta vậy. Amen”.

  2/ Ông kinh sư được Chúa xác nhận là trả lời đúng… nhưng Ngài thêm: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa nữa” (không còn xa có nghĩa là chưa gần, chưa ở trong Nước Thiên Chúa).

  3/ Điều còn thiếu nơi ông kinh sư này chính là ông chưa đón nhận Tin Mừng Chúa Giêsu đem lại, ông chưa theo Chúa.

          ***********

Lạy Chúa! chúng con cám ơn Chúa đã cho chúng con biết và theo Ðức Giêsu Kitô. Xin cho chúng con mãi mãi gắn bó với Người để bây giờ và mai sau chúng con được ở trong Nước Trời.

 

THỨ NĂM TUẦN 2 PS

“Người được Thiên Chúa sai đi thì nói Lời Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần khí cho Người vô ngần vô hạn” (Ga 3, 31-36)    1/ Ai được Chúa sai đi? - Dĩ nhiên trước hết là Đức Kitô (Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. (Ga 20, 21)) rồi đến các tiên tri, các tông đồ, những người được các tông…

THỨ TƯ TUẦN 2 PS

 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16-21)    1/ Chúa thể hiện tình yêu chúng ta qua muôn vàn hình thức: tạo dựng nên ta, ban mọi điều kiện thuận lợi để ta sống và phát triển… bao dung tha thứ lỗi phạm của ta……

THỨ BA TUẦN 3 PS

“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với Tôi sẽ không hề đói, ai tin vào Tôi chẳng khát bao giờ” (Ga 6, 30- 35)    1/ Manna Chúa ban trong sa mac, có chất bổ dưỡng lạ lùng, nuôi đoàn dân đông đảo trong hoang địa suốt 40 năm. Đây là hình bóng Bí tích Thánh Thể Chúa Giêsu sẽ lập trước khi Người chịu…

THỨ HAI TUẦN 2 PS

“Tôi bảo thật ông: Không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi Nước và Thánh Thần” (Ga 3, 1-8)    Sự cần thiết của Bí tích Rửa Tội.    1/ Hình ảnh Môsê khi còn nằm trong thúng trét hắc ín bên bờ sậy sông Nil thì là nô lệ bị án tử… Khi được công chúa vớt ra khỏi nước, nhận làm con nuôi…

THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 9-15)    1/ Cánh đồng truyền giáo thật bao la, đó là cả thế giới và cả vũ trụ này. (Chúa biết rõ 70 năm sau, các tông đồ sẽ chết hết… phương tiện đi lại thì thô sơ: ngựa, xe ngựa, thuyền, đi bộ… làm sao đi khắp tứ…

THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS

“… Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với Phêrô: Chúa đó!” (Ga 21, 1-14)    Mầu Nhiệm Của Tình Yêu.    1/ Gioan là người môn đệ đầu tiên tin Chúa Sống Lại: “Ông đã thấy và ông đã tin…”    Trong lần hiện ra này cũng chính Gioan nhận ra trước hết, đã nói với Phêrô: “Chúa đó!”    Chỉ có Mầu Nhiệm…

THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS

“Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ gặp Thầy ở đó” (Mt 28, 8-15)    1/ Phục Sinh là phép lạ vĩ đại nhất trong tất cả các phép lạ. Mới chỉ thấy dấu hiệu Chúa Phục Sinh qua dấu chỉ mồ trống, các bà đã rất đỗi vui mừng, chạy vội về báo tin cho các tông đồ.    2/ Nhiệt tình…

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

 “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nazaret, Đấng chịu đóng đinh chứ gì! Ngài đã sống lại rồi…” (Mc 16, 1-8)    1/ Ai bị rắn độc cắn mà “nhìn lên con Rắn Đồng treo trên đồi thì được cứu sống” (Ds 21, 8-9).    2/ “Như xưa ông Môsê đã treo con Rắn Đồng trong sa mạc thế nào, con Người cũng bị treo lên…

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

“Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13, 1-15)    1/ Câu nói có 2 nghĩa: - Đến cùng theo thời gian là đến hơi thở chót, trút linh hồn. - Đến cùng theo mức độ là tình yêu lớn đến nỗi không thể lớn hơn, không thể thêm được gì.    2/ Tình Chúa Yêu môn đệ, hiểu theo cả hai nghĩa.    Chúa tận dụng những giờ…

THỨ TƯ TUẦN THÁNH

    “Con người ra đi như lời Kinh Thánh… nhưng khốn cho kẻ nộp Người… Thà nó đừng sinh ra thì hơn” (Mt 26, 14-25)    1/ Chương trình cứu độ của Chúa Cha đã được “lập trình” trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu xác định: “Kinh Thánh viết về tôi” (Ga 5, 39). Chúa Giêsu từng bước thực hiện…    “Đức Kitô vẫn là…

THỨ BA TUẦN THÁNH

          “Ăn xong miếng bánh, quỷ nhập vào Giuđa, anh liền đi ra, lao vào đêm tối” (Ga 13, 21-33.36-38)    1/ Không có chuyện quỷ nhập vào Giuđa… đây là kiểu nói diễn tả việc anh rắp tâm bán Thầy (dù anh đã biết việc anh làm là xấu nhưng anh cố tình làm).    2/ Đây là 2/3 điều kiện làm thành một tội…

THỨ BẢY TUẦN 30 TN

(Lc 14, 1.7-11) “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.

© Copyright 2019-2021 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo