ĐỌC SUY NIỆM lỜI CHÚA MỖI NGÀY

THỨ NĂM TUẦN 9 TN

(Mc 12, 28-34)

“Chẳng có điều răn nào khác trọng hơn
hai điều đó” (Mến Chúa -  Yêu Người)

   1/ Chúa bảo chàng thanh niên hỏi cách vào Nước Trời: “Muốn vào Nước Trời thì hãy giữ các điều răn” (Mt 19, 17) mà: “Mười Ðiều răn ấy tóm về hai này mà chớ: Trước kính mến một Ðức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như Mình Ta vậy. Amen”.

  2/ Ông kinh sư được Chúa xác nhận là trả lời đúng… nhưng Ngài thêm: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa nữa” (không còn xa có nghĩa là chưa gần, chưa ở trong Nước Thiên Chúa).

  3/ Điều còn thiếu nơi ông kinh sư này chính là ông chưa đón nhận Tin Mừng Chúa Giêsu đem lại, ông chưa theo Chúa.

          ***********

Lạy Chúa! chúng con cám ơn Chúa đã cho chúng con biết và theo Ðức Giêsu Kitô. Xin cho chúng con mãi mãi gắn bó với Người để bây giờ và mai sau chúng con được ở trong Nước Trời.

 

THỨ BA TUẦN 2 MÙA VỌNG

“Nếu anh chị em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì anh chị em không được vào Nước Trời”(Mt 18, 12-14)    1/ Trẻ nhỏ bé bỏng lắm, yếu đuối lắm, không tự vệ được, phải tùy thuộc vào cha mẹ, không có tài sản, cũng chưa có khả năng kiếm tiền...    2/ Chúa muốn con cái Chúa khiêm tốn nhận mình bé bỏng…

THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG

“Để các ông biết ở dưới đất Con Người có quyền tha tội, Người nói với kẻ bại liệt: Hãy chỗi dậy, vác chõng mà về…” (Lc 5, 17-26)    1/ Quyền tha tội là quyền thiêng liêng cao cả chỉ mình Thiên Chúa có quyền ấy. (Đức Mẹ và các thánh chỉ cầu bầu chứ không thể tha tội).    2/ Các biệt phái nghĩ đúng nếu…

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM C

“Hãy làm việc lành cho xứng với lòng sám hối… Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa để các ngươi được lòng sám hối, có Đấng đến sau tôi... Sẽ rửa các ngươi bằng Thánh Thần và Lửa”(Lc 3,1-6)    1/ Chú giải: - Gioan tẩy giả là con tư tế Dacaria và bà Isave, chị họ của Đức Maria. Ngài được trao sứ mạng Tiền Hô,…

THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA VỌNG

“Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân”(Mt 9,35 – 10, 1.6-8)    1/ Tông đồ có nghĩa là Người được sai đi.    2/ Trong Giáo Hội Công Giáo, ai làm công tác nào cũng đều phải được sai đi. Một thầy giúp xứ tới giúp xứ nào cũng phải có thư giới thiệu hay “bài sai”.    3/ Ngày…

NGÀY 03 THÁNG 12 - Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu độ, ai không tin thì đã bị lên án…” (Mc 16, 15-20)    1/ Khắp thiên hạ? Làm sao các tông đồ có 11 ông… phương tiện đi lại là thuyền buồm, xe ngựa, đi bộ… lại có thể đi khắp nơi được? -…

THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG

  “Không phải cứ kêu Lạy Chúa, Lạy Chúa! Là được vào Nước Trời… Chỉ ai làm theo ý Cha trên trời mới được vào nước trời”(Mt 7, 21.24-27)    1/ Đọc kinh nhiều mà không suy gẫm và thực hành lời kinh… thì cũng chỉ “lải nhải như dân ngoại”.    2/ Chỉ những ai thực hành ý Chúa mới vào Nước Trời.    3/ Muốn…

THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG

 “Các con có bao nhiêu bánh? - Thưa 7 chiếc và mấy con cá nhỏ… Có thấm vào đâu với đám đông này?”(Mt 15, 29-37)    Chúa truyền cho các ông đem 7 cái bánh và mấy con cá tới… Người chúc tụng Chúa Cha, bẻ ra, trao cho các môn đệ để phân phát cho dân… 4.000 người ăn no, mẩu vụn thu lại được 7 thúng đầy.…

NGÀY 30 THÁNG 11 - Lễ kính Thánh Anrê Tông Ðồ

   “Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: Hãy hối cải vì Nước Trời đã gần đến”. (Mt 4, 18-22)    1/ Lần đầu tiên Chúa Giêsu xuất hiện công khai và lời đầu tiên mở đầu 3 năm rao giảng Tin Mừng là: “Hãy hối cải”.    2/ Lời giảng đầu tiên của vị Tiền Hô, Gioan tẩy giả cũng là: “Hãy Sám Hối”.    3/ Sám Hối…

THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG

“Ngay cả trong dân Israel tôi cũng chưa thấy người nào có lòng tin mạnh như thế”(Mt 8, 5-11)    1/ Tìm điểm “10” nơi Chúa Giêsu hơi bị khó.    2/ Các tông đồ nhiều lần bị Chúa quở trách: “kém Đức Tin”. “Thầy đây mà sợ gì?”... “Ôi những kẻ khờ dại, chậm tin vào Kinh Thánh.” Tông đồ cả Phêrô còn bị Chúa…

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG năm C

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn hầu có thể đứng vững trước mặt Con Người...”(Lc 21, 25-28. 34-36)    I – Phụng vụ: Mỗi năm cứ Mùa Vọng đến chúng ta lại được nhắc nhở chân lý Tin Mừng: Dân Chúa và lịch sử nhân loại lại bước thêm một bước nữa về hướng Ngày Chúa Quang Lâm. Vì thế Mùa Vọng là mùa…

THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

“Anh chị em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn hầu đủ sức thoát khỏi những điều  sắp xẩy đến và đứng vững trước mặt Con Người”(Lc 21, 34-36)    1/ Ngày cuối cùng của năm phụng vụ khép lại với những lời tâm huyết của Chúa về Ngày Tận Thế.    2/ Hãy đề phòng hai điều làm cho lòng ra nặng nề: - Chè chén…

THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

“Trời đất sẽ qua đi nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”(Lc 21, 29-33)    1/ Những ngày cuối năm phụng vụ, Chúa Giêsu nhấn mạnh về ngày cánh chung, dọn lòng chúng ta chờ đón Chúa ngự đến thế gian lần thứ hai.    2/ Dụ ngôn Cây vả: sau khi thay lá, các chồi non đâm ra xanh ngát... thì anh chị em biết…

THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

“Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh hiển ngự trong đám mây mà đến” (Lc 21, 20-28)    1/ Chúa Giêsu tiếp tục nói tiên tri về ngày Chúa Quang Lâm (Tận thế).    2/ Cái nhìn trong tương lai qua biến cố lịch sử xẩy ra cho thành Giêrusalem sẽ là bối cảnh cho ngày tận thế: Vào năm 70,…

NGÀY 24 THÁNG 11 - Thánh Anrê Dũng Lạc và Các Bạn Tử Ðạo

“Anh chị em như chiên giữa bầy sói… Người ta sẽ điệu anh chị em ra trước mặt quan quyền vì Thầy để có dịp làm chứng cho họ và cho dân ngoại…” (Mt 10, 17-22)    1/ Người công giáo bao giờ cũng là thiểu số giữa đám đông tôn giáo bạn và không tôn giáo. Tại Việt Nam trong 100 người, chỉ có 6 người công…

THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

“Sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào...”(Lc 21, 5-11)    1/ Mọi sự trên thế gian đều tạm bợ, chẳng có gì vĩnh cửu: “Trời đất này sẽ qua đi” (Mc 13, 31) Thánh phaolô cũng quả quyết: “Bộ mặt thế gian đang biến đi” (1 Cr 7, 31).    2/ Qua cái nhìn tiên tri về thành Giêrusalem sẽ bị tàn phá. Chúa Giêsu…

© Copyright 2019-2021 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo